Wizualizacje edukacyjne

Wizualizacje edukacyjne

Na zlecenie Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych przygotowaliśmy serię graficznych wizualizacji edukacyjnych. Przy wsparciu merytorycznym specjalistów Wydawnictwa powstały komputerowe wizualizacje  pokazujące Tabor Kozacki w różnych formacjach: w drodze, podczas ataku oraz obrony przed nieprzyjacielem. Projekty służą do celów edukacyjnych.

Wizualizacja Edukacyjna Tabor Kozacki

Utwór stanowi własność Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych sp. z o.o.

 

Edukacjyjna grafika komputerowa 1

Wizualizacja pokazująca Tabor Kozaków w formacji podczas drogi.

Utwór stanowi własność Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych sp. z o.o.

Edukacjyjna grafika komputerowa 2

Wizualizacja edukacyjna – projekt pokazujący Tabor Kozaków po zaatakowaniu go przez nieprzyjaciela.

Utwór stanowi własność Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych sp. z o.o.

Edukacjyjna grafika komputerowa 3

Wizualizacja ilustrująca Tabor Kozaków w formacji obronnej podczas ataku z dwóch stron.

Utwór stanowi własność Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych sp. z o.o.