Wizualizacja architektoniczna zmiany zagospodarowania stoczni w Gdańsku

Wizualizacja architektoniczna zmiany zagospodarowania stoczni w Gdańsku

Na potrzeby nowej koncepcji zagospodarowania gdańskich terenów stoczniowych powstała wizualizacja architektoniczna prezentująca propozycję zagospodarowania terenu stoczni.Powstały schematyczne modele 3d istniejących budynków,dokładne wizualizacje prezentujące nowe budynki, infrastrukturę drogową, oraz zagospodarowanie całego stoczni i okolic.

stocznia gdańsk zbliżenie 1

 

stocznia gdańsk